Naar overzicht
  • Slide 0
Wonen op wielen
Naar alle portretten

De vrijheid van reizigers

Zeg niet ‘zigeuner’ tegen een Voyageur. Hij zou zich beledigd voelen. Een Manoesj beschouwt dit wel als compliment. Foorreizigers, Voyageurs, Manoesjen (Sinti) en Roms: ze wonen allemaal in woonwagens, vaak zelfs dicht bij elkaar. Maar het zijn wel heel verschillende groepen. Met eigen gebruiken en tradities, en een eigen verhaal.

 

Voyageurs

Voyageurs stammen af van gezinnen die in de 19de en 20ste eeuw aan de kost kwamen met een trekkend bestaan. Ze hielpen bij de oogst of deden andere seizoensarbeid, en trokken daarna verder. Veel voyageurs zijn vandaag actief in zelfstandige handel, zoals het ophalen van oud ijzer, deur-aan-deurverkoop of import van wagens.

 

Manoesjen

De Manoesjen kennen een veel langere geschiedenis. Ze hebben ook een rijke cultuur. Hun oorsprong ligt in het India van meer dan 1000 jaar geleden. Al sinds de 15de eeuw verblijven ze in onze contreien. Een van hun helden is het gitaarwonder Django Reinhardt, de koning van de ‘jazz manouche’ of gipsy jazz. Zijn muzikale erfenis blijft doorleven op het woonwagenterrein waar voortdurend livemuziek klinkt.

 

Buren op het terrein

De stad Antwerpen beheert twee residentiële woonwagenterreinen: in Deurne (sinds 1988) en in Wilrijk (sinds 2000). Verschillende groepen leven er naast elkaar: voyageurs, Manoesjen en foorreizigers. ‘Toch zijn er grote verschillen’, vertelt Godelieve Hoes, voyageur in Deurne. ‘Een Manoesj is heel fier op zijn eeuwenoude cultuur, en terecht. Ook al leven wij al lang met hen samen, voor hen blijven wij altijd ‘gadjo’s’, buitenstaanders.’

 

Alles voor de familie

‘Wij zijn een hechte clan. Familie, samenhorigheid en vrijheid zijn ons hoogste goed. Wanneer er een geboorte is of een overlijden, dan beleven wij dat met heel de familie samen. Heel intens. Niemand van ons zal eenzaam in een bejaardentehuis terechtkomen. Wij zorgen voor elkaar, jong en oud. We zullen elkaar ook altijd herkennen: in een winkel of op straat. We hebben een bijzondere band.’

 

Samen op bedevaart

‘In de zomer trekken we er op uit, naar familie en vrienden op woonwagenterreinen in Nederland of Spanje. Soms gaan we mee met de Manoesjen op hun jaarlijkse bedevaart naar Saint-Marie De La Mer, in het zuiden van Frankrijk. Het een Mariaverering waarbij een Mariabeeld met paarden in de zee wordt rondgedragen. Al die Manoesjen en Roma die vanuit heel Europa samen komen, dat is een intense, magische beleving.’

 

Vechten tegen vooroordelen

Er wordt vanuit de maatschappij vaak neergekeken op voyageurs. Godelieve: ‘Mensen denken vaak dat we dieven en criminelen zijn. Alsof wij geen waarden, principes of fatsoen zouden hebben! Het is vermoeiend om telkens opnieuw de strijd te moeten aangaan tegen al die vooroordelen. En zelfs te moeten vechten om onze plaats hier op het woonwagenpark te kunnen behouden.’

 

Vaste woonplaats

Voyageurs evolueren met de tijd. ‘Vroeger bestonden er nog geen vaste woonwagenterreinen. Dan trokken we rond op zoek naar braakliggend terreinen en settelden er ons. Na enkele weken, of wanneer we door de politie verjaagd werden, trokken we weer verder. Maar dat nomadische is aan het verdwijnen. Nu hebben we ons huis op het woonwagenterrein, en een mobilhome om rond te trekken.’

 

Toekomst verzekerd

'Ondanks alles ben ik ervan overtuigd dat onze manier van leven zal overleven. Onze kinderen kunnen kiezen voor een ‘normaal’, gesetteld leven, maar ze doen het niet. Ze blijven liever binnen de gemeenschap en zetten onze levenswijze verder.'

 

Zelf kom ik oorspronkelijk niet uit een voyageursfamilie. Ik ben opgegroeid in een traditionele familie, en woonde zoals iedereen in een gewoon huis. Maar op een dag kwam ik mijn latere echtgenoot tegen. Het klikte meteen. Ik leef ondertussen al meer dan 20 jaar dit leven in deze gemeenschap. Ik wil voor geen geld van de wereld terug.

- Godelieve Hoes

 

Wonen op wielen 1
Wonen op wielen 2
Wonen op wielen 3
Wonen op wielen 4
Wonen op wielen 5
Wonen op wielen 6
Wonen op wielen 7
Wonen op wielen 8
Wonen op wielen 9
Wonen op wielen 10
Wonen op wielen 11
Wonen op wielen 12
Wonen op wielen 13
Wonen op wielen 14
Wonen op wielen 15
Wonen op wielen 16
Wonen op wielen 17
Wonen op wielen 18
Wonen op wielen 19
Wonen op wielen 20