Naar overzicht
  • Slide 0
Rwanda en zoveel meer
Naar alle portretten

Verknipte herinneringen

Nyiragasigwa Hens is bezieler en medeoprichter van ‘Rwanda en Zoveel Meer’, een belangengroep die zich inzet voor geadopteerde Rwandezen. ‘Nyiragasigwa is de naam die ik bij mijn geboorte meekreeg. Hij betekent: zij die door haar moeder is verlaten.' 

 

Geschenk

'Ik heb mijn moeder nooit gekend, zij stierf in het kraambed. In Rwanda krijgt een kind van wie de moeder sterft bij de geboorte vaker die naam. Ik beschouw hem daarom als mijn moeders geschenk aan mij. Omdat niemand voor mij kon zorgen thuis, werd voor mij een adoptiefamilie gezocht. Ik was drie jaar toen ik aankwam op de luchthaven van Zaventem. Mijn nieuwe familie stond me er op te wachten om mee te nemen naar hun thuis in de Kempen. Zo kwam ik terecht in een heel nieuwe biotoop, zeg maar.' (lacht)

 

Fysieke gelijkenis

‘Met onze vereniging organiseren we projecten om mensen interlandelijke adoptie ook eens te laten bekijken door de ogen van de geadopteerden. Want ons verhaal is anders dan dat van andere mensen met diverse roots. De meesten van hen groeien op in een familie waarmee ze een bloedband en cultuur delen en die ook uiterlijk op hen lijkt. Dat is bij ons niet het geval. In mijn witte adoptiefamilie was er niemand die fysiek op mij leek. Toen ik later mijn familie in Rwanda terugvond en oog in oog stond met mijn zus die sterk op mij lijkt, was dat een heel indringende ervaring.’

 

Confronterend

'Toen ik voor het eerst naar Antwerpen ging, was het een hele verademing om eindelijk mensen te zien die fysiek op mij leken. Maar het was ook best confronterend. Want je vereenzelvigt je ergens met hen omdat je dezelfde huidskleur hebt, maar tegelijk besef je dat er ook heel grote verschillen zijn. En dat je eigenlijk helemaal niks afweet van die mensen en hun taal of cultuur. Dat is een heel dubbel gevoel.'

 

Andermans herinneringen

‘Als je jezelf nergens vertegenwoordigd ziet, krijg je een verwrongen beeld van jezelf. Je spreekt een taal die niet de jouwe is, je koestert herinneringen, tradities en gewoontes die feitelijk niet de jouwe zijn ... Wanneer je ouder wordt en meer begint na te denken over wie je bent en waar je voor staat, besef je dat je een vals zelfbeeld hebt. Dat je een identiteit hebt die jou is gegeven, die geconstrueerd is. Zoiets is niet makkelijk om te verwerken. Daarom willen we met ‘Rwanda en Zoveel meer’ deze pijnlijke ervaringen delen en bespreekbaar maken. We luisteren naar elkaar en kunnen ons verhaal aan elkaar kwijt. Het is belangrijk te weten dat je niet alleen staat in je strijd.’

 

Ik ben officieel ingeschreven als Nyira, maar mijn oorspronkelijke naam is voluit Nyiragasigwa. En ik sta erop dat mensen me bij mijn echte naam noemen. Ik ben er oprecht trots op: mijn naam is wie ik ben.

- Nyiragasigwa Hens

 

Rwanda en zoveel meer 1
Rwanda en zoveel meer 2
Rwanda en zoveel meer 3
Rwanda en zoveel meer 4
Rwanda en zoveel meer 5
Rwanda en zoveel meer 6
Rwanda en zoveel meer 7
Rwanda en zoveel meer 8