Naar overzicht
  • Slide 0
Pedrami Gallery
Naar alle portretten

Leren van Midden-Oosterse kunst

Het Midden-Oosten zit vol creatief talent, maar de kunstenaars krijgen er amper de kans om hun werk te tonen. Veel regimes hanteren een meedogenloze censuur. Kritische kunst exposeren kan er zelfs leiden tot de doodstraf. Zonde, vindt Kathy Pedrami. In haar kunstgalerij geeft ze hedendaagse kunstenaars uit het Midden-Oosten de ruimte om hun stem te laten klinken.

 

Veilig toevluchtsoord

Ooit vormde het Midden-Oosten de bakermat van de wereldgeschiedenis, de wetenschap en de cultuur. ‘Vandaag lijkt de tijd er helaas stil te staan’, zucht Kathy. De galeriehoudster heeft wortels in Iran, maar woont al meer dan twintig jaar in Antwerpen. ‘Men blikt er weemoedig terug op een tijd die voorbij is, in plaats van zich te richten op de toekomst. Hedendaagse kunstenaars willen die conservatieve censuur doorbreken, maar lopen daardoor lopen net gevaar. Mijn galerij is voor hen een veilig toevluchtsoord.’

 

Toonaangevend

Vijf jaar geleden begon Kathy aan haar queeste om hedendaagse kunst uit het Midden-Oosten ook hier onder de aandacht te brengen. Ze opende een eigen galerie aan de Londenbrug, in de schaduw van het MAS. Met succes: vandaag is de Pedrami Gallery de meest toonaangevende kunstgalerij op vlak van Midden-Oosterse kunst, in de hele Benelux! Haar kunstenaars exposeren in prestigieuze musea over de hele wereld.

 

Open dialoog

De meeste kunstenaars zijn artistieke vluchtelingen uit Iran, Israël en Palestina, elk met een eigen kijk. Kathy: ‘Hier kunnen kunstenaars en bezoekers eerlijk en open met elkaar in dialoog treden. Geen vooroordelen of taboes, alle thema’s moeten bespreekbaar zijn. Kunst uit het Midden-Oosten is vaak politiek en ideologisch, geïnspireerd door de onderdrukking waarmee de kunstenaars te kampen hebben. Hun werk vormt een krachtig antwoord op de censuur. Net daarom is die kunst zo waardevol en moet ze gehoord en getoond worden.’

 

Belangrijk voor het westen

‘Ik stel wel hoge eisen’, zegt Kathy streng. ‘Mijn kunstenaars moeten een authentiek verhaal te vertellen hebben, én ze moeten dit ook oorspronkelijk en origineel vormgeven. Kunst moet iets toevoegen, nieuwe inzichten verschaffen en vragen oproepen. De verhalen en beelden zijn ook voor ons in het westen belangrijk: ze dragen ons een spiegel voor. Ze laten vaak dingen zien die we liever niet zouden zien. Onze geschiedenissen zijn onlosmakelijk verbonden.’

 

Metropool Antwerpen

Op amper vijf jaar tijd heeft de kunstgalerij een enorme internationale reputatie opgebouwd. 'Daar heeft Antwerpen als kleine maar interessante metropool een belangrijke rol in gespeeld. De vele culturele gemeenschappen die hier samenleven, creëren een unieke biotoop. Antwerpen is bovendien een belangrijke hotspot voor hedendaagse kunst. Te weinig Antwerpenaren beseffen hoe wereldvermaard onze kunstgalerijen zijn. Zij spelen echt mee in de hoogste klasse van de hedendaagse kunst.’

 

Midden-Oosterse kunst heeft zijn eigenheid. Niet alleen worden er andere verhalen verteld, kunst is er bijvoorbeeld veel politieker dan in het westen. Ook worden er andere beelden of metaforen gebruikt. Het is mijn rol als galerijhouder om te bemiddelen en de vertaalslag te maken tussen deze verschillende werelden. Zodat je de werken begrijpt in de juiste context.

- Kathy Pedrami

 

Pedrami Gallery 1
Pedrami Gallery 2
Pedrami Gallery 3
Pedrami Gallery 4
Pedrami Gallery 5
Pedrami Gallery 6
Pedrami Gallery 7
Pedrami Gallery 8
Pedrami Gallery 9
Pedrami Gallery 10
Pedrami Gallery 11
Pedrami Gallery 12
Pedrami Gallery 13
Pedrami Gallery 14
Pedrami Gallery 15
Pedrami Gallery 16
Pedrami Gallery 17
Pedrami Gallery 18
Pedrami Gallery 19
Pedrami Gallery 20
Pedrami Gallery 21