Naar overzicht
  • Slide 0
Moving Ground
Naar alle portretten

Let’s dance, move, speak

‘Iedereen kan dansen’, zegt Evelyne Van Hecke. ‘Maar toetreden tot een gezelschap is een pak moeilijker. Te duur, te exclusief, de verwachtingen liggen te hoog.’ Daarom startte ze Moving Ground waarin ze met enkele vrijwilligers dans en expressie geeft aan jongeren in Borgerhout. Met succes: de vzw won al verschillende prestigieuze prijzen.

 

Kracht door diversiteit

Evelyne: ‘Moving Ground brengt jongeren en jongvolwassenen van verschillende afkomst samen. Allemaal unieke mensen met verschillende lichamen en verschillende sociale achtergronden. Net omdat iedereen anders is, tonen we hoe we elkaar kracht kunnen geven. Je hebt geen woorden nodig om elkaar dansend te begrijpen of aan te voelen. Dansen overbrugt net al die verschillen, het is een universele taal.’

 

Nieuwe danstaal

‘We willen dat onze jongeren niet alleen zichzelf vinden, maar zichzelf ook delen met anderen. Dat ze zich durven tonen in hun kwetsbaarheid. Dansen is een belangrijk leerproces dat jongeren weerbaarder en sterker maakt, ook op andere vlakken. Daarom stimuleren we hen om zelf hun dansmoves aan te brengen. Iets wat ze hebben gezien in videoclips, of moves die deel uitmaken van de volkscultuur van hun land van herkomst. Door al die verschillende danselementen met elkaar te verbinden, creëren we een nieuwe Antwerpse danstaal.’

 

Inspirerende danstradities

‘Door de massacultuur verdwijnen vandaag veel elementen van oorspronkelijke volksculturen. Daardoor verliezen jongeren de binding met hun eigen erfgoed. Bovendien gaat onze samenleving heel krampachtig om met erfgoed van lagere sociale klassen en van ‘andere’ culturele gemeenschappen. Daarom willen we de verschillende danstradities en dansmoves net met elkaar delen. Zodat we de traditie niet vergeten, en er ook iets nieuws uit kan ontstaan.’

 

Anders schrijven

‘Onze moedertaal bepaalt mee wie we zijn. Het is de taal waarmee we opgroeien, waarmee we de wereld in woorden vatten en onszelf uitdrukken. Maar op de speelplaats van een school mogen veel jongeren zich niet uitdrukken in hun moedertaal. Zo maak je opgroeiende generaties monddood. We zien het effect in onze schrijfworkshops: jongeren schamen zich om zich in woorden uit te drukken. Zij hebben een angst ontwikkeld voor taal. Daarom willen we jongeren leren zich opnieuw uit te drukken door beweging, vanuit kracht en fierheid.’

 

Er rust een groot taboe op dansen. Jongens horen zogezegd niet te dansen, en voor meisjes worden associaties worden gemaakt met seksualiteit of met al te expliciete videoclips. Dat taboe manifesteert zich in veel culturele gemeenschappen, ook bij ons. Uitdrukking geven aan je lijfelijkheid is vaak not done. Met Moving Ground willen we die taboes en de onzichtbare muren doorbreken.

- Evelyne Van Hecke

 

Moving Ground 1
Moving Ground 2
Moving Ground 3
Moving Ground 4
Moving Ground 5
Moving Ground 6
Moving Ground 7
Moving Ground 8
Moving Ground 9
Moving Ground 10
Moving Ground 11
Moving Ground 12
Moving Ground 13
Moving Ground 14