Naar overzicht
  • Slide 0
Lijfboeken
Naar alle portretten

Wijze woorden voor het leven

Sommige boeken bevatten zoveel wijsheid dat ze een leidraad vormen in het leven. Ze zijn zo waardevol dat lezers er een persoonlijke band mee ontwikkelen. De wijze woorden kunnen komen uit heel verschillende werken. Een boek over anarchisme door Noam Chomsky, de joodse Thora of ‘De ogen van de panda’ van Etienne Vermeersch. De Dhammapada met uitspraken van de boeddha, de Bhagavad Gita, een protestantse bijbel, de koran, een koptische bijbel ...

 

Zelf op zoek

Bert Caekelbergh is voorganger van het Antwerps boeddhistisch centrum. ‘In de Dhammapada staan verzen met wijsheden van de Boeddha die elkaar werden doorverteld en honderden jaren later op papier werden gezet. Het boek is voor mij een voortdurende bron van inspiratie en bevestiging. Ik sprak met twee stemacteurs zelfs het hele audioboek in. De Dhammapada is best toegankelijk: vaak heel pragmatisch, to-the-point en toepasbaar in het eigen leven. Boeddhisme is een uitnodiging om zelf op onderzoek uit te gaan: ‘geloof het niet van mij, zoek het zelf uit’, om het met de Boeddha te zeggen.’

 

Hebreeuwse letters

‘De Thora is de basis van mijn joodse geloof’, vertelt Naftuli Pollak. ‘Al van bij mijn geboorte gaf het boek richting aan mijn leven. Zo werd ik op dag acht besneden, net zoals bij Abraham is gebeurd. Alles wat ik vandaag doe of laat, vertrekt vanuit de wetten en wijsheid in dit boek. En ik geef ze ook door aan mijn kinderen. Mijn driejarig dochtertje is nog te klein om de Thora te lezen in het Hebreeuws, maar als ze me ziet studeren met haar twee oudere broertjes, wil ze meedoen. Dan lees ik met haar een alfabetboek waardoor ze vertrouwd geraakt met de Hebreeuwse letters.’

 

Epische dialoog

Saraswati Ramlochan is opgegroeid met de Bhagavad Gītā. ‘Het boek is zo’n 2000 jaar oud: een epische dialoog tussen God in de gedaante van Krishna en de vedische prins Arjuna in India. Het is niet hét heilig boek van het hindoeïsme, maar een van de vele. Een soort instructieboek dat helpt om juist te handelen, op een bewuste manier te leven en je spirituele ziel te vinden. We praten hierover met onze kinderen. De oudste van zes begint er echt belangstelling voor te krijgen. Het boek is dan ook bijzonder voor ons gezinsleven, net zoals ons huisaltaar en onze bezoeken aan de tempel op Linkeroever. Bij mijn man ligt de Bhagavad Gītā op z’n nachtkastje.’

 

Power to the people

‘In november 1999 keek ik op het journaal naar 'The battle of Seattle'', vertelt Helger Cooreman. ‘Ik zag hoe activisten een wereldhandelsvergadering in Seattle zodanig verstoorden dat die er niet langer kon doorgaan. Het raakte mij dat gewone mensen zo'n machtig apparaat konden ontwrichten. Hierdoor geïnspireerd ging ik op zoek naar mensen en bewegingen die zich met deze 'antiglobalisten' solidair verklaarden. Uiteindelijk kwam ik bij het anarchisme uit. In het boek 'On Anarchism' legt Chomsky haarfijn uit dat anarchisme geen chaos is maar een vorm van sociale democratie waarin macht gedecentraliseerd is en elke machtsstructuur voortdurend zijn bestaan moet kunnen legitimeren of moet ophouden te bestaan. Een visie die ik alleen maar kan onderschrijven.’

 

Pleidooi voor respect

‘Het gaat al decennia niet goed met de planeet’, weet prof. Nini Vrijens. ‘Daarom is het zo belangrijk om milieubewust te leven. Vrijzinnig humanisten hanteren geen heilig boek als moreel kompas, we zoeken wel naar een evenwicht tussen mensen onder elkaar, en met de natuur. Daarom vind ik het milieufilosofisch essay ‘De ogen van de Panda’ van Etienne Vermeersch zo cruciaal. De publicatie in 1988 sloeg in als een bom. Het schudde Vlaanderen opnieuw wakker en plaatste de milieuproblemen weer centraal. De aarde is eindig, er zijn grenzen: voor de aangroei van de wereldbevolking, voor de uitputting van grondstoffen, voor de verspreiding van pollutie … Dit boek tracht antwoorden te geven op het hoe en waarom van de milieuproblemen, en ons hernieuwd respect aan te leren voor de mens en de natuur.’

 

Wat ik zie door de ogen van de panda’s, de ijsberen, de miljoenen bedreigde diersoorten, is het besef dat als er nú niets gebeurt, terwijl we nog de kans hebben om een gelukkig gezond leven op deze prachtige planeet uit te bouwen, we samen met miljoenen diergenoten zullen verdwijnen. De ogen van miljoenen dieren zouden ons moeten aanzetten het tij te keren en een duurzame gezonde samenleving na te streven. Dit boek vertaalt mijn vrijzinnige levensfilosofie en mijn liefde voor deze prachtige planeet.

- Nini Vrijens

 

Lijfboeken 1
Lijfboeken 2
Lijfboeken 3
Lijfboeken 4
Lijfboeken 5
Lijfboeken 6
Lijfboeken 7
Lijfboeken 8
Lijfboeken 9