Naar overzicht
  • Slide 0
Levend Erfgoed Rivierenhof
Naar alle portretten

Lokale verwondering

‘Alles in de landbouw moet voortdurend sneller, efficiënter en productiever. En dat gaat ten koste van de biodiversiteit’, zegt Kee Van den Eynde van de Kinderboerderij Rivierenhof. ‘Want daardoor dreigen heel wat lokale variëteiten verloren te gaan.’ De kinderboerderij wil daarom net de lokale rassen en plantensoorten in stand houden. Ze sensibiliseert ook haar jonge bezoekers rond het belang van biodiversiteit en duurzaamheid.

 

Levend Erfgoedhof

De kinderboerderij is een erkend ‘Levend Erfgoedhof’. Levend erfgoed is de verzamelnaam voor allerlei dierenrassen en plantensoorten die hun oorsprong in een specifieke regio hebben. Iets waar de kinderboerderij veel op inzet. Kee: ‘Wij verzorgen hier oorspronkelijke rassen zoals het Belgisch trekpaard, het Belgisch warmbloedpaard, het Kempens rund en Mechelse hoenen. En in onze moestuin naast de boerderij telen we ‘vergeten’ groenten zoals warmoes (een spinazieachtige plant), kardoen (een soort artisjok met puntigere bladeren) en pastinaak.’ 

 

Tegen de verschraling

‘Toen de mens met landbouw begon, selecteerde hij dieren en planten om te fokken en te telen. Hieruit ontstonden later specifieke dierenrassen en planten. Elke streek kreeg zijn eigen fauna en flora, aangepast aan de lokale omstandigheden. De oude rassen zijn dan ook sterk verbonden met het patrimonium van een streek of land. Maar door de snelle evoluties in de landbouw dreigen deze lokale variëteiten verloren te gaan. Vele zijn zelfs al verdwenen. Met de kinderboerderij proberen we deze verschraling tegen te gaan.’

 

Stadskinderen sensibiliseren

De kinderboerderij probeert daarom ook te sensibiliseren rond het belang van biodiversiteit en duurzaamheid. ‘We geven rondleidingen en organiseren educatieve workshops voor scholen en groepen. Er zijn spelletjes en doe-opdrachten. Kinderen maken zelf brood of kaas, of ze bereiden soep van de groenten die ze in onze moestuin geplukt hebben. Op die manier proberen we hen bewust te maken van de herkomst van voedsel, het belang van seizoensgebonden groenten en de maatschappelijke kost die de import van voedsel met zich meebrengt.’

 

In het Rivierenhof

De kinderboerderij maakt deel uit van het Rivierenhof in Deurne, aan de rand van de stad. Ze werd in het leven geroepen in 1975, en daarvoor al werden de gebouwen gebruikt als Proefboerderij voor de Land- en Tuinbouwschool iets verderop. Zelfs in de 18de eeuw stond er al een boerderij. Erfgoedrassen zijn er dus helemaal op hun plek. 

 

‘Veel stadskinderen hebben nog nauwelijks voeling met de natuur. Ze leven vaak in armoedige thuissituaties, in kleine appartementjes, in een heel kleine biotoop. Wanneer ze hier komen, trekken ze grote ogen. Het is aandoenlijk om de verwondering van die kinderen te zien wanneer ze mee de paarden mogen verzorgen of zelf hun groentjes mogen plukken. Het is een kleine bijdrage, maar betekent een wereld van verschil voor die gasten. Dat ontroert mij telkens weer.’

- Kee Van Den Eynde 

 

Levend Erfgoed Rivierenhof 1
Levend Erfgoed Rivierenhof 2
Levend Erfgoed Rivierenhof 3
Levend Erfgoed Rivierenhof 4
Levend Erfgoed Rivierenhof 5
Levend Erfgoed Rivierenhof 6
Levend Erfgoed Rivierenhof 7
Levend Erfgoed Rivierenhof 8
Levend Erfgoed Rivierenhof 9
Levend Erfgoed Rivierenhof 10
Levend Erfgoed Rivierenhof 11
Levend Erfgoed Rivierenhof 12
Levend Erfgoed Rivierenhof 13
Levend Erfgoed Rivierenhof 14