Naar overzicht
  • Slide 0
Kantklosgemeenschap Carolus Borromeus
Naar alle portretten

Niet van Brugge maar van Antwerpen

'Het eerste waar mensen aan denken als het over kantwerk gaat, is Brugge', vertelt Nora Andries. 'Maar dat doet onze stad niet altijd recht aan. Ze weten niet dat Antwerpen in de 17de en 18de eeuw het centrum van de Vlaamse kantnijverheid was. In 1738 was maar liefst een kwart van de bevolking actief in die sector.'

 

Onbekend bij ons

'Mensen vanuit de hele wereld komen kijken naar ons Antwerpse kantwerk, maar de meeste Sinjoren hebben er geen flauw benul van. Antwerpen was nochtans een spil in de wereld van de kantproductie. 'Kant, diamant en zijden draad stellen Antwerpen in staat'. Zo luidt niet voor niets een spreuk over het Antwerpen van de 17de eeuw. Dat waren de spitstechnologieën van die tijd. De roem van Antwerpse kant was zo groot dat kantwerksters uit het buitenland de technieken in onze stad kwamen aanleren om ze vervolgens in hun eigen steden verder te ontwikkelen.'

 

Niet voor de gewone man

'Kant was en is erg prijzig, en dus een gegeerd statussymbool. Kantklossen is dan ook een tijdrovende bezigheid. Een dame werkte makkelijk vier jaar lang elke dag aan een kantwerk. Prominente figuren lieten zich daarom maar al te graag portretteren met een kanten kraag. Dat is de reden waarom zo'n kraag op de schilderijen van Rubens en Van Dyck zo'n prominente plaats kreeg. Het stond symbool voor rijkdom en status.'

 

Kantklosgemeenschap Carolus Borromeus 1
Kantklosgemeenschap Carolus Borromeus 2
Kantklosgemeenschap Carolus Borromeus 3