Naar overzicht
  • Slide 0
Juweelontwerp Koninklijke Academie
Naar alle portretten

De kunst van het versieren

Altijd al maakte de mens juwelen. Zelfs in de prehistorie al. Ook toen waren het meer dan gebruiks- of siervoorwerpen alleen. Juwelen en sieraden vertellen over status, stijl en cultuur. Daarom hebben ze zo'n bijzondere betekenis, gisteren en vandaag. ‘Bij juweelontwerp moet je je handen én je hoofd gebruiken’, vertelt Tine De Ruysser van de Antwerpse Academie. ‘Net daardoor ontwikkelen onze studenten hun eigen werkwijze en stem.’

 

Sprekende sieraden

‘Bij beeldende kunsten heb je traditioneel een maker, een kunstobject en een toeschouwer. Bij juweelontwerpen komt er ook een drager bij. Dat beïnvloedt je als juweelontwerper. Juwelen lokken vaak een reactie uit, waardoor een conversatie ontstaat. Als ontwerper ben je je daarvan bewust. Het doet je nadenken over wat je precies met je sieraden wil zeggen. Er is bovendien een intense relatie tussen drager en juweel. Daarom is de feedback die je krijgt vaak veel persoonlijker dan wanneer het gaat om een kunstwerk aan de muur.’

 

Artistieke expressie

‘Lange tijd werden juwelen gerekend onder de ambachten: de nadruk lag op de techniek, het werken met en bewerken van edelmetalen of sierstenen. Vanaf de jaren 50 kwam er een kentering. Juweelontwerpers begonnen meer belang te hechten aan het kunstzinnige proces. Ze gingen op zoek naar de individuele artistieke expressie met een heel brede waaier aan materialen. Dit leidde tot hedendaagse juwelen, kunstjuwelen en auteurssieraden.’

 

Academie Antwerpen

‘In 1971 startte de Academie de opleiding juweelontwerpen, onder impuls van Wim Ibens. De nadruk lag toen nog op het ambachtelijke. Daniël Weinberger verlegde later de focus naar het artistieke. Nog later wees Jean Lemmens op het belang van de technieken om tot een goed concept te komen. Vandaag krijgen onze studenten een opleiding die hen doet kennismaken met concept, techniek en materialen, en hoe je die samenbrengt in je artistiek ontwikkelingsproces. Juweelontwerpen is een intensief leerproces van denken en maken. Je begint iets te maken, bekijkt het kritisch, werkt bij, neemt afstand en gaat dan weer verder. Net door die artistieke flow zie je de mooiste werken ontstaan.’

 

Internationale ervaring

‘Ongeveer een derde van de studenten komt uit Vlaanderen. Zij starten meestal meteen na hun humaniora. Buitenlandse studenten hebben vaak al een eerdere kunstopleiding genoten. Zij brengen dan hun eigen ervaring en stijl mee. We hebben bijvoorbeeld veel studenten uit China. Je merkt dat zij een heel andere achtergrond hebben in beeldtaal, in de manier van omgaan met kunst, en dat ze een heel andere kunstgeschiedenis als bagage hebben.’

 

Zakelijke uitdagingen

‘De markt voor minder bekende auteurssierraden is eerder klein. Het stelt de ontwerpers voor een vraagstuk: hoe en waar kunnen we onze sierraden tonen en verkopen? Dit legt grote druk op beginnende juweelontwerpers. Ze moeten meer tijd en energie investeren in hun portfolio en hun professionalisering. Plots moeten ze ook goede foto’s kunnen maken, sterke teksten schrijven, een website opzetten …  Het is een uitdaging om focus te houden op het ontwerpen zelf. Om hen daarbij te helpen, hebben we een zakelijke module toegevoegd aan de masteropleiding.’

 

Kunnen juwelen de wereld redden? Het hele proces is misschien niet zo milieuvriendelijk. De winning van metalen of stenen, de productie van materialen, de bewerking … Maar een goed ontworpen juweel kan een drager wel een geluksgevoel geven, een conversatie opstarten of zelfs inzichten schenken. Op die manier kunnen ze de wereld wel beter maken.

- Tine De Ruysser

 

Juweelontwerp Koninklijke Academie 1
Juweelontwerp Koninklijke Academie 2
Juweelontwerp Koninklijke Academie 3
Juweelontwerp Koninklijke Academie 4
Juweelontwerp Koninklijke Academie 5
Juweelontwerp Koninklijke Academie 6
Juweelontwerp Koninklijke Academie 7
Juweelontwerp Koninklijke Academie 8
Juweelontwerp Koninklijke Academie 9
Juweelontwerp Koninklijke Academie 10
Juweelontwerp Koninklijke Academie 11